Terug naar boven

Impact

(Desired Impact)

De grotere en bredere (sociale) veranderingen die ook plaatsvinden door andere actoren en factoren.

 • Je hebt deze verandering geanalyseerd en het project zo ontworpen dat het aan deze verandering zal bijdragen.
 • Je kunt dit niet meten. Het project heeft hier slechts een kleine invloed op.
 • Voorbeelden in KA1: de verbinding tussen jongeren en de arbeidsmarkt verbeteren.
Lees meer

Outcome

(Expected impact)

De (kleinere) veranderingen die je wilt bereiken wanneer je de activiteiten hebt uitgevoerd.

Veranderingen die ‘blijven’.

 • De effecten van het project, de output leidt tot deze verandering.
 • Deze veranderingen zijn duurzaam; de veranderingen blijven bestaan nadat het project is afgelopen.
 • Deze veranderingen worden onmiddellijk tot 6 maanden na het project zichtbaar.
 • Naar verwachting zal de expected impact bijdragen aan de desired impact.
 • Voorbeelden in KA1: veranderingen in de kwaliteit van lesgeven, gedrag, motivatie, vaardigheden, etc.
Lees meer

Output

De producten die rechtstreeks voortvloeien uit de activiteiten.

 • Ze bevatten vaak concrete resultaten die worden vermeld in de scope van het werk of werkplan. Bijv. (aantal mobiliteiten, gehouden evenementen, ontwikkelde producten, berichten gecommuniceerd (ondersteund door presentielijsten, rapporten, actuele producten, enz.). We beschouwen deze concrete resultaten niet als veranderingen.
 • Alle output samen moet leiden tot de expected impact.
 • Voorbeelden in KA1: personeelsmobiliteit gericht op nieuwe onderwijstechnieken voor inclusief onderwijs; samenwerking met de kunstacademie van Madrid is gevestigd.
Lees meer

Activities

Welke activiteiten binnen het project worden gedaan gedurende de projectperiode.

 • Je ontwerpt activiteiten die leiden naar de output en dus resultaten die je graag zou willen zien.
 • Dit betekent dat de selectiecriteria, soort partners, begeleiding worden bepaald GEBASEERD op de verwachte resultaten.
Lees meer

Input

Alle middelen die nodig zijn om het project te laten werken.

Financiering, personeelstijd en expertise die je nodig hebt om de activiteiten te implementeren.

Lees meer