Terug naar boven

Kijk naar de bovenstaande ‘droom’ (desired impact) en de outcomes (expected impact) die je daarna hebt omschreven. Om die te bereiken zijn er concrete resultaten nodig.

Reflectievragen

Welke concrete resultaten ga je realiseren?


Waarom heb je hier voor gekozen?


Hoe weet je dat dit leidt tot de gewenste outcomes en impact?

 

Kloppen de antwoorden nog steeds met de antwoorden gegeven bij stap 1 en 2? Sluiten de antwoorden op de vragen aan bij impact en outcomes? Waarom?

Aanvraagformulier

De informatie die je hier verzamelt kan interessant zijn voor de vragen in het aanvraagformulier.

 

Hoeveel deelnemers nemen jullie mee? Wat wordt er concreet opgeleverd?

Voorbeeld

Voorbeeldschool X

 

“Binnen dit project zullen 20 docenten een taalcursus Engels volgen en schoolbezoeken afleggen. Het concrete resultaat is 20 getrainde docenten en nieuwe ontwikkelde didactische materialen en ideeën ter verrijking van de lessen Engels.”

 

 Voor stafVoor leerlingenVoor de organisatie
Outcomes beschreven in termen van veranderde kennis, vaardigheden, gedrag of praktijkDe docenten zullen vanwege de onderdompeling het Engels hun taalvaardigheid verbeteren waardoor ze met meer zelfvertrouwen en verdieping de lessen kunnen geven. Daarnaast verbetert het lesgeven door de didactische vaardigheden die verder ontwikkeld worden. De docenten krijgen meer didactische tools in handen krijgen om een rijke leeromgeving voor de leerlingen te creëren.Door versterkte lessen worden de leerlingen dieper ingeleid in de lesstof. Dit zorgt voor verbeterde eindresultaten in een uitdagendere leeromgeving.De school zal groeien in haar internationale oriëntatie vooral door de nieuwe contacten met de Engelse scholen, het internationale netwerk groeit. De onderwijsvisie wordt verrijkt en er kan gezamenlijk gedeeld worden hoe we de leerlingen voorbereiden op het Europees Burgerschap. Zo ontstaat er een vernieuwende dimensie in het scholingsaanbod waarmee de school zich kan profileren naar basisscholen, ouders en inspectie.
Om dit te bereiken hebben we de volgende concrete resultaten nodig:20 getrainde docenten, nieuw ontwikkelde didactische materialen en lesideeën opgeslagen in een online platform van de school.

Opdracht

Vul nu zelf het schema verder in.

 

 Voor stafVoor leerlingenVoor de organisatie
Outcomes beschreven in termen van veranderde kennis, vaardigheden, gedrag of praktijk
Om dit te bereiken hebben we de volgende concrete resultaten nodig:

 

Download het invulformulier