Terug naar boven

Kijk naar de ‘droom’ bij impact. Om die te bereiken zijn er dingen nodig die jij in je project kan bereiken.

Reflectievragen

Welke veranderingen zijn er nodig om die grotere ‘droom’ te bewerkstelligen?


Tot welke veranderde situatie zou jullie project moeten leiden? Wat zijn de effecten van jouw project?


Welke verandering/effect bij jullie doelgroep, binnen jullie organisatie of bij andere organisaties willen jullie gerealiseerd hebben? Denk hierbij aan verandering in gedrag of veranderde situatie in de omgeving van de doelgroep? Dus niet: Weten de stafleden meer over lestechnieken, maar: stafleden geven beter les.


Wanneer is jullie project succesvol geweest?

 

 

In deze fase is het zinvol als iemand ‘van buiten’ doorvraagt en meedenkt. Wat levert het nou eigenlijk op, dat project? Op welke wijze draagt dit project bij aan jullie droom?

 

Als de antwoorden te vaag blijven, vraag dan door: Welke verandering heb je daarvoor nodig?


Als je heel concreet bent vraag je: Waarom dan? En als je daar antwoord op hebt nog eens: waarom dan? Vraag dóór om tot de kern te komen. Totdat je bij het niveau bent, waarvan je aannemelijk kan maken dat je aan het einde van je projectduur significant hebt bijgedragen aan jullie droom.

Aanvraagformulier

De informatie die je hier verzamelt kan interessant zijn voor de volgende delen van het aanvraagformulier.

 

Why do you want to carry out this project?


What are its objectives?


How does it link to the objectives of the E+ Programme and this specific Key Action?


What are the issues and needs that you are seeking to address through this project?


How did you choose your project partners?


What experience and competences will they bring to the project?

Voorbeeld

Voorbeeldschool X, Rotterdam

 

“Mede door dit project worden zowel de taalvaardigheden als de didactische vaardigheden van docenten naar een hoger niveau getild en zullen de docenten beter lesgeven, waardoor de leerlingen betere resultaten halen die aansluiten bij wat er gevraagd wordt op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt.”

 

 

Om impact van het project in kaart te brengen is het van belang om de veranderingen op verschillende niveaus te beschrijven, in het geval van het voorbeeldproject van school X op schoolniveau, docentniveau en leerlingenniveau. Uiteraard worden deze doelen verder geconcretiseerd en meetbaar gemaakt.

 

Voor stafVoor leerlingenVoor de organisatie
Outcomes beschreven in termen van verandering in bijv. kennis, vaardigheden, gedrag of de schoolpraktijk.De docenten zullen vanwege de onderdompeling het Engels hun taalvaardigheid verbeteren waardoor ze met meer zelfvertrouwen en verdieping de lessen kunnen geven. Daarnaast verbetert het lesgeven door de didactische vaardigheden die verder ontwikkeld worden. De docenten krijgen meer didactische tools in handen krijgen om een rijke leeromgeving voor de leerlingen te creëren.Door versterkte lessen worden de leerlingen dieper ingeleid in de lesstof. Dit zorgt voor verbeterde eindresultaten in een uitdagendere leeromgeving.De school zal groeien in haar internationale oriëntatie vooral door de nieuwe contacten met de Engelse scholen, het internationale netwerk groeit. De onderwijsvisie wordt verrijkt en er kan gezamenlijk gedeeld worden hoe we de leerlingen voorbereiden op het Europees Burgerschap. Zo ontstaat er een vernieuwende dimensie in het scholingsaanbod waarmee de school zich kan profileren naar basisscholen, ouders en inspectie.

Opdracht

Vul nu zelf het schema voor jouw project in.

 

Voor stafVoor leerlingen /studentenVoor de organisatie
Outcomes beschreven in termen van verandering in bijv. kennis, vaardigheden, gedrag of de schoolpraktijk.

 

Download het invulformulier