Terug naar boven

Hier start je discussie. Voer deze discussie met mensen van diverse pluimage die betrokken zijn bij je project. Bijvoorbeeld studenten, directie, docenten, opleidingsmanagers. Deze discussie vormt de basis om later keuzes te maken in wat je moet doen met wie voor een zo een groot mogelijke impact.

 


 

Natuurlijk bereik je deze gewenste verandering niet alleen met jullie eigen project. Er zijn veel meer factoren waar jullie project geen directe invloed op heeft. Bijvoorbeeld de directe leefomgeving van de doelgroep. Het is echter zeer belangrijk dat het voor jullie vast staat dat het doel van dit project is om bij te dragen aan de beschreven gewenste verandering.

Reflectievragen

Laat je projectidee even los. Bevraag jezelf kritisch.

 

Waarom wil je als organisatie eigenlijk een mobiliteitsproject?


Aan welke (grotere) ontwikkeling of verandering voor je doelgroep wil je bijdragen? Denk daarbij aan verandering op verschillende niveaus: studenten/leerlingen, docentniveau, organisatieniveau en ook buiten de organisatie.


Wie is die doelgroep precies?


Vindt die doelgroep dat eigenlijk ook? Komt de vraag ook vanuit de doelgroep?

Aanvraagformulier

De informatie die je hier verzamelt kan interessant zijn voor de volgende delen van het aanvraagformulier.

 

 

Why do you want to carry out this project?


What are its objectives?


How does it link to the objectives of the E+ Programme and this specific Key Action?


What are the issues and needs that you are seeking to address through this project?

Doorverwijzingen

In deze fase verdiep je je vooral in de context, tools die je kunt gebruiken.

 

Problem tree

Stakeholder analysis

Appreciative Inquiry

Future Search

Voorbeeld

Voorbeeldschool X

 

“We willen kinderen voorbereiden op een steeds meer internationaal georiënteerde arbeidsmarkt, waarbij leerlingen breed inzetbaar zijn en internationaal georiënteerd.”

Opdracht

Het is een paar jaar na het project. Trots en tevreden kijken jullie terug op de mobiliteitsprojecten. Het heeft absoluut bijgedragen aan de positieve verandering die je nu ziet.

 

Schrijf in maximaal 20 woorden de nalatenschap. Red je het niet in 20 woorden, denk dan nog eens goed na wat je ècht wilt bereiken met dit project.

 

Begin met: Mede door ons project…

Beschrijf dit in termen van VERANDERING en voor WIE die verandering geldt.

 


Voorbeeld invulformulier.

 

Download het invulformulier