Terug naar boven

Je hebt nu een aantal gewenste veranderingen bij je doelgroep, je eigen organisatie of evt. buiten de eigen organisatie aangegeven. Hoe denk je die veranderingen met je project te gaan bereiken?

Reflectievragen

Welke activiteiten ga je daarvoor inzetten?


Wat betekent dit voor de inrichting van je project?


Heb je speciale activiteiten binnen je begeleiding/mentoring nodig?


Dien je bepaalde selectiecriteria te ontwikkelen, zodat je je beoogde doelgroep gerichter kunt bereiken?


Welke criteria hang je aan je partners om de goede partners te betrekken (b.v. ervaring)?


Maak je een link met HR-beleid?

 

Kloppen de antwoorden nog steeds met de antwoorden gegeven bij stap 1, 2 en 3? Sluiten de activiteiten aan bij de antwoorden op de vragen bij impact, outcomes en output? Kan dit onderbouwd worden? Op basis van ervaringen of onderzoek?

Aanvraagformulier

De informatie die je tot nu toe hebt verzameld kan interessant zijn voor de volgende delen van het aanvraagformulier.

 

 

Please outline chronologically the main activities you plan to organise.


Please describe for each activity the background and needs of the participants and how these participants will be selected.


Please explain the context and objectives of the activities you are planning and in which way that they meet the objectives of the project.


Which learning outcomes or competences are to be acquired/improved by participants in each activity?

Voorbeeld

Voorbeeldschool X

 

Bij Voorbeeldschool X zijn de hoofdactiviteiten dienend aan datgene wat de school met het project beoogt te bereiken. De voortgang is meetbaar en wordt gebruikt in de kwaliteitscyclus. Tip: Voorafgaand wordt er door de docenten een pre-course questionnaire ingevuld. Na de cursus vullen de docenten een end of course questionnaire in (eindevaluatie omtrent behaalde doelen, opzet, accommodatie etc.) De leerlingen doen ook een test vooraf en achteraf om hun voortgang te kunnen meten. (zie onderstaand schema).

 

Voor stafVoor leerlingenVoor de organisatie
Outcomes in termen van verandering in kennis, vaardigheden, gedrag, praktijk, etc.De docenten zullen vanwege de onderdompeling het Engels hun taalvaardigheid verbeteren waardoor ze met meer zelfvertrouwen en verdieping de lessen kunnen geven. Daarnaast verbetert het lesgeven door de didactische vaardigheden die verder ontwikkeld worden. De docenten krijgen meer didactische tools in handen krijgen om een rijke leeromgeving voor de leerlingen te creëren.Door versterkte lessen worden de leerlingen dieper ingeleid in de lesstof. Dit zorgt voor verbeterde eindresultaten in een uitdagendere leeromgeving. Daarnaast verbetert hun internationale oriëntatie.De school zal groeien in haar internationale oriëntatie vooral door de nieuwe contacten met de Engelse scholen, het internationale netwerk groeit. Er ontstaat een vernieuwende dimensie in het scholingsaanbod waarmee de school zich kan profileren naar basisscholen, ouders en inspectie.
Om dit te bereiken hebben we de volgende concrete resultaten (output) nodig:20 getrainde docenten, nieuw ontwikkelde didactische materialen en lesideeën opgeslagen in een online platform van de school.
Dat betekent dat we de volgende activiteiten moeten inzetten:De docenten volgen een verdiepingscursus Engelse taal & didactiek die is afgestemd op de doelen van het project. De cursusleiding kleurt de hoofdonderdelen in aan de hand van de leerbehoeften van de docenten. Een korte samenvatting van de hoofdactiviteiten: Taalontwikkeling; aandacht voor contemporary English, grammatica, woordenschat ontwikkeling, bewustzijn van stijl, uitspraak, vloeiend spreken en lezen/luisteren. Methodology/Classroom practice, onder meer aandacht voor: ontwikkelen van materialen, strategieën. Deelnemers presenteren lessen en ontvangen feedback

  • Schoolbezoek; observeren van lessen en kennismaking met Engelse schoolsysteem.
  • Presentaties
  • Multimedia learning centre: d.m.v. computerprogramma’s en material kunnen docenten zelfstandig hun taalvaardigheden ontwikkelen
  • Book display and sale: Boekenstand voor onderwijsgerelateerde boeken, bladen en materialen.

Daarbij stuurt de school 10 docenten op cursus die aan de hand van de onderstaande selectiecriteria geselecteerd worden. Docenten die niet voldoen aan één of meerdere selectiecriteria, komen niet in aanmerking om aan dit project deel te nemen.

  • In het bezit van een Cambridge certificaat (FCE, CAE en/of CPE).
  • Gevorderd in de CLIL-didactiek na het deelnemen aan subjectmeetings van Nuffic, U-CLIL en Masterclass of English.
  • De huidige lessen van de potentiële deelnemers worden in een internationaal en Europees perspectief geplaatst.

Opdracht

Vul het schema in voor je eigen project.

 

Voor stafVoor leerlingenVoor de organisatie
Outcomes in termen van verandering in kennis, vaardigheden, gedrag, praktijk, etc.
Om dit te bereiken hebben we de volgende concrete resultaten (output) nodig:
Dat betekent dat we de volgende activiteiten moeten inzetten:

 

Download het invulformulier