Mobiliteit

Wanneer we het binnen Erasmus+ over mobiliteit hebben, gaat het over het opdoen van buitenlandervaring. Om bijvoorbeeld je kennis en competenties te vergroten of nieuwe culturen te leren kennen. Voor studenten, stafleden, jongeren en jongerenwerkers.

Ga naar de tool

Kies hier vanuit welk
segment u de tool gebruikt

Strategisch

Samenwerken, kennis delen, innoveren. Dat kan binnen deĀ strategische partnerschappen. Je ontwikkelt samen nieuwe inzichten of wisselt goede voorbeelden uit. Samenwerking tussen scholen is mogelijk of tussen andere (Europese) organisaties.

Ga naar de tool